“REVO ENDÜSTRİYEL REKLAMCILIK TİC. LTD. ŞTİ. ;

Endüstriyel reklamlarda uluslararası bir marka olarak reklam tasarımlarına yön vermeyi, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında; Dünya piyasasında ulaştığı her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, kurduğu Kalite Yönetim Sistemini uygulamayı ve iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.

Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

  • Tüm faaliyetlerimizle ilgili müşteri öneri, istek ve şikayetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı,

 

  • Bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,

 

  • Proses tabanlı risk yaklaşımı ile her aşamada hizmete ve ürünlerimize dönük riskleri analiz edip riskleri düşürmeyi veya kaldırmayı,

 

  • Tüm iç ve dış paydaşlarımız ile belirlediğimiz kalite amaç ve hedeflerimize ulaşmayı,

 

  • Yürürlükteki Yasal mevzuatları ve müşteri şartlarını karşılamayı,

 

  • Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını üretim, hizmet ve yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 

Mükemmeli ve müşteri memnuniyetini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.