Vandalizmi önlemek için yapılan bina içi görsel çalışması

Avrupa karayollarındaki benzin istasyonları ve yol kenarı dinlenme alanlarında yeni bir strateji uygulanmaya başlandı,

BP’nin yapmış olduğu araştırmalar bir benzin istasyonunu tercih ettiren en önemli ikinci sebebin, tuvalet imkanları olduğunu gösterdi.

Pilot uygulama anlaşması GLIMMA firması tarafından gerçekleştirildi, avrupa genelinde 8 istasyonun tuvalet alanlarında görsel çalışmaları yapıldı.

Uygulama yapılan alanlarda, firmanın çevre duyarlılığını gösteren ve marka değerini yücelten büyük ölçekli görseller kullanıldı.

Pilot uygulamada başarı elde edildi, ziyaretçilerin %62’si BP istasyonunu daha sık ziyaret edeceklerini belirttiler,

bu çalışma bize açıkça gösteriyor ki, firmaların markalaşma programları,

müşterilerin mağaza deneyimlerinde yaşadıkları tatmini yükseltiyor ve tekrar ziyaret etmeye teşvik ediyor.

 

As part of a strategic review of its network of European motorway service stations, BP undertook extensive market research. This showed that bathroom facilities are the second most important reason for customers to choose a particular service station.

They commissioned GLIMMA to rollout a pilot branding programme for their bathroom facilities at eight locations across Europe. The upgraded facilities included large scale graphics that both reflected their brand values and enhanced the environment.

The pilot was a success. A customer survey indicated that 62% of visitors would visit a BP service station more often, clearly demonstrating that the rebrand programme did improve the overall visitor experience and encourage revisits.