Marka yönetimi nedir?

Marka Yönetimi

Pazarlamada, marka yönetimi, markanın piyasada nasıl algılandığı üzerine analiz ve planlama yapar. Hedef pazarla iyi ilişkiler geliştirmek marka yönetimi için gereklidir. Marka yönetiminin somut unsurları; ürünün kendisi, görünüşü, fiyatı, ambalajı vb. içerir. Somut olmayan unsurlar ise, tüketicinin markayla yaşadığı deneyim ve aynı zamanda markayla olan ilişkisidir. Bir marka yöneticisi bunların tamamını gözetmelidir.

 

Tanımlar

Hislop 2001 yılında markalaşmayı “rekabette öne geçme ve müşterilerinde sadakat kurma amacıyla müşterinin duygusal algısı ve bir şirketin ürünü arasında ilişki kurma süreci” olarak tanımlamıştır. Kapferer ve Keller sırasıyla 2004 ve 2008 yılları arasında müşteri beklentilerini ve tutarlı müşteri memnuniyetini sağlamak için bir tanımlama olarak nitelendirdi.

Marka yönetimi, bir ürünün algılanan değerini arttırmak için özel teknikler kullanan bir pazarlama işlevidir. (bkz. Marka değeri) Belirlenen pazarlama stratejisinin amaçlarına dayanarak, ürünlerin fiyatını olumlu etkileyen ve marka hakkında güçlü bir imaj ve farkındalık ile büyümeyi ve sadık müşteriler kazanmayı sağlamaktadır.

Marka yönetimi, belirli bir markanın temel değerini belirlemeyi ve çekirdek değeri hedefleyen müşterileri yakalamayı kapsayan süreçtir. Modern anlamda marka; kurum, ürün, hizmet veya kişi olabilir.

Marka yönetimi; marka güvenilirliğini, güvenilir markalar ise sadık müşteriler yaratır. Böylece kriz durumlarından ve fiyat endeksli müşterilerden fayda sağlanabilir.